1387/02/28
شنبه ۲۸ اردیبهشت
نوشته شده توسط جام جم فلسفه در ساعت 01:06

 

شنبه ۲۸ اردیبهشت· ویلفرید سلرز از نگاه ررتی 

مقدمۀ ریچارد ررتی بر "تجربه‌گرایی و فلسفۀ ذهن" سلرز

 

·نشست "مقایسه فلسفه‌ ملاصدرا با هگل و وایتهد" برگزار می‌شود

نشست هفتگی شهر کتاب روز سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت به "مقایسه‌ فلسفه ملاصدرا با هگل و وایتهد" با حضور دکتر مهدی دهباشی و محمدمنصور هاشمی اختصاص دارد...

 

 ·دانلود کتاب: philosophy of language

 

·دیکتاتورى پرولتاریا

دیکتاتورى پرولتاریا (حاکمیت طبقه کارگر)  از پیچیده ترین مباحث مارکسیستى است که قدمت بحث و جدل بر سر آن در تمام تاریخ پیدایش مارکسیسم همراه آن بوده ....

 

·برتراند راسل

 بخشی از گفتگوی او و لرد راسل را که به صورت مکتوب  در کتاب جهانی که من می شناسم وجود دارد...

 

·اخلاق از نگاه لودویگ ویتگنشتاین 

خدا و اخلاقیات از نگاه ویتگن اشتاین از آن مباحثی است که میتوان نشان داد اما نمیتوان درباره اش به تامل پرداخت...

 

·  «روشنگری چیست؟» 

مقاله‌ی تاریخ‌ ساز امانوئل کانت

 

·حکمت متعالیه و تفکر فلسفى معاصر

کتاب فوق مجموعه اى مشتمل بر ۱۲ مقاله در باب وجوه حکمت متعالیه و آ را و نظریات فلسفى ملاصدرا است ،در اینجا معرفی شده است.

 

·ملاحظاتی در باب اخلاق و ادب روشنفکری ـ ابوالقاسم فنایی 

ترجیح می‌دهم به جای گفتگو در باب مفهوم انتزاعی، مبهم و ابهام‌آفرین ”روشنفکری دینی،“ در باب پاره‌ای از دیدگاههای ”روشنفکران دیندار“ سخن بگویم....

 

 

 

script language="JavaScript" src="http://feed2js.org//feed2js.php?src=http%3A%2F%2Fwww.philnama.com%2Findex.php%3Foption%3Dcom_rss%26feed%3DRSS2.0%26no_html%3D1&chan=y&desc=1&targ=y&utf=y" type="text/javascript">