1387/03/14
سه شنبه ۱۴ خرداد
نوشته شده توسط جام جم فلسفه در ساعت 02:13

سه شنبه ۱۴ خرداد


چون  در سفر هستیم استثنائا ساعت ۳ بامداد بروز رسانی کردیم.

از فردا بنا بر همان برنامه همیشگی خواهد بود.


·   جام جم فلسفه:       اتاق پر از دود (گفتگوی فلسفی)

 به دلیل عدم همکاری دوستان و نرسیدن به جمع بندی بر سر موضوع خاصی تا پنجشنبه تمدید شد تا شاید ...

·   روشنگری چیست؟ - محمد نجفی

آن چه در این جا قصد طرح آن را دارم با دو خط نخست مقاله کانت، «روشنگری چیست؟» مرتبط است. کانت در آغاز این مقاله می نویسد: «روشنگری، خروج آدمی است از نابالغی به تقصیر خویشتن خود. و نابالغی، ناتوانی در به کار گرفتن فهم خویشتن است بدون هدایت دیگری.» آن چه کانت در ادامه می گوید بی شک بسیار جای تأمل دارد و چشم اندازی جذاب را در مقابل چشمان ما تصویر می کند...

 

·   دانلود کتاب: Newton and Newtonianism

 

·   دانلود کتاب: Philosophy of Mathematics

 

·   دستورالعملی برای تحلیل مفهومی  - دیوید لوویس

واژه ذهن در ترکیب "فلسفه ذهن" شامل همه قوای معرفتی، روانی، ارادی و روحی انسان می شود. آنچه در فلسفه معاصر ذهن مورد نظر است، رویکردی است تحلیلی که هر چند به مباحث مایعد الطبیعی، روانشناختی یا معرفت شناختی بی اعتنا نیست بر هیچ یک از آنها تکیه ندارد.

 

·   مطالعات تطبیقی نظریه‌های هنر

اولین نشست از سلسله نشست‌های «مطالعات تطبیقی نظریه‌های هنر» برگزار می شود.

 

 
·   هارتمان و فلسفه ناخودآگاهی - کیاوش ماسالی
ادوارد فن هارتمان آلمانی (۱۹۰۶ ـ ۱۸۴۲) ، فیلسوفی است که بطور آشکار تحت تأثیر شوپنهاوئر قرار دارد دراهمیت اراده و بدبینی نسبت به زندگی . وی نیز مانند شوپنهاوئر اراده را منشأ شر و رنج و بدبختی می داند وهمچون او معتقد است که سعادت تنها در نتیجه پیروزی عقل بر اراده و خواست حاصل می گردد ....
 
 
 
با آن که مارکس نه خود را ایدئولوگ مى دانست و نه آموزه هاى خویش را همچون یک ایدئولوژى و در قالب «ایسمى» از انواع و اقسام «ایسم» هاى موجود بر مى شمرد، لکن خیلى زود پس از آن که آرا و افکارش را نشر داد، نامش سازنده یکى از پر نفوذ ترین و مهم ترین ایدئولوژى هاى علوم انسانى و اجتماعى گردید...

 

·   همدلى با یک فیلسوف - بررسی کتاب معنا شناسی نظزیه صدقی دونالد دیویدسون
معناشناسى نظریه صدقى دونالد دیویدسون مبین این امر است که چه چیزى درستى جملات را نشان مى دهد. او این کار را تنها به وسیله ارتباط دادن جملات به مفعول انجام نمى دهد، بلکه گزاره و ضمیرهاى جمله را به مفعول ها ، فاعل ها و زمان ها مربوط مى کند و شرایطى را به نمایش مى گذارد که تحت آن، این روابط درستى جمله را نشان مى دهند. ...

 

·   ملکیان: رشد هرمنوتیک ناشی از دیدگاه منظرگرایی است
امروزه رشد هرمنوتیک و علاوه بر آن اقرار عمومی به اهمیت آن ناشی از دیدگاه منظرگرایی است و اگر کسی قائل به آن نباشد، علم هرمنوتیک به معنای امروزی جا پیدا نمی‌کند و به همان معنای قدیم می‌شود...

script language="JavaScript" src="http://feed2js.org//feed2js.php?src=http%3A%2F%2Fwww.philnama.com%2Findex.php%3Foption%3Dcom_rss%26feed%3DRSS2.0%26no_html%3D1&chan=y&desc=1&targ=y&utf=y" type="text/javascript">