1387/03/16
پنجشنبه ۱۶ خرداد
نوشته شده توسط جام جم فلسفه در ساعت 12:06

پنجشنبه ۱۶خرداد


تعطیلات تاثیر مستقیم بر کاهش حجم مقالات فلسفی منتشر شده داشته است.


اتاق پر ازدود جام جم فلسفه: سروش و سبحانی

همراه با ارائه متن کامل نامه ها- پرونده ویژه ای که به همت مخاطبان جام جم فلسفه و تاملات ایشان کامل و بارور خواهد شد.

 

·  فلسفه وجودی -درباره اگزیستانسیالیسم و گابریل مارسل

اگزیستانسیالیسم فلسفه ایست که بیشترین پیوند و نزدیکی را به ادبیات دارد و از اینرو گاها مرز فیلسوف و ادیب در این رویکرد به هم میخورد.اگزیستانسیالیسم از منطق و تاثیر آن بر آدمیان ناامید است و شدیدا موضع متخاصم نسبت به علم و نگاه کمی و مخصوصا این بینش که جهان علمی تنها جهان ممکن است دارد (حرفی که اولین بار نیچه زد) اینرا از این جهت گفتم که وقتی میشنود کامو و کافکا و داستایوسکی را هم جز اینها قرار میدهند تعجب نکنید...

 

 

·  دانلود کتاب: Thomas Kuhn's Revolution

 

دانلود کتاب: Wittgenstein At His Word

 

·  دین ، فرد، جامعه- فلسفه دین

در ابتدا لازم می آید که در رابطه با چیستی دین که من می خواهم در این مقاله از آن بهره ببرم سخنی برود و در واقع تعریفی از دین ارائه دهم و از آنجا که به علت تعدد برداشتی که از مفهوم دین می شود تعریف آن نیز بسیار سخت و اگر اقراق آمیز نباشد محال است من دین را ...

 

 

·  پدیدارشناسی هوسرل- معرفت یقینی دکارت نزد هوسرل

نقطه آغازین فلسفه مسئله بسیار مهم و پیچیده ای است که از دکارت شروع شد و بعد بوسیله هوسرل به عنوان میراثی گرانبها با پرسش از کجایی و....

 

 

script language="JavaScript" src="http://feed2js.org//feed2js.php?src=http%3A%2F%2Fwww.philnama.com%2Findex.php%3Foption%3Dcom_rss%26feed%3DRSS2.0%26no_html%3D1&chan=y&desc=1&targ=y&utf=y" type="text/javascript">