1387/03/30
جمعه ۳۱ خرداد
نوشته شده توسط جام جم فلسفه در ساعت 23:04

جمعه ۳۱ خرداد


از این پس جام جم در دو نوبت به روز خواهد شد (ساعات ۱۲ و ۲۴)

به دلیل عدم چاپ روزنامه ها و مجلات در امروز ُپست مان بخش دوم ندارد

تدین و تعقل

اشاره ای به پنج برخورد مختلف دین و عقلی که در مقاله داده های وحیانی و یافته های انسانی دکتر مصطفی ملکیان به آنها اشاره شده است.

 

 

 

معرفت‌شناسی کیفیات ذهنی

مستقیم یا بی‌واسطه بودن کیفیات ذهنی دقیقاً چیست؟ سه تبیین (کمابیش غیرصریح) در این باره وجود دارد:

1. یک ادراک را در صورتی "بی‌واسطه" می‌نامیم که چیزی میان عامل حسی و شیء حس‌شده واسطه نشود.

2. یک ادراک در صورتی "بی‌واسطه" است که عامل حسی هیچ چیزی به آن ادراک نیفزاید یا کنترل مستقیمی بر آن نداشته باشد. (شاید به همین خاطر است که به کیفیات ذهنی "داده" (given) می‌گویند.)

3. یک ادراک در صورتی "بی‌واسطه" است که نتیجۀ فرایند استنتاج نباشد.

اولی را اگر همدلانه تفسیر کنیم، در مورد کیفیات صادق است؛ دومی احتمالاً در مورد کیفیات کاذب است؛ و سومی (که معنای اصلی "دادۀ حسی" (sense-datum) است) در مورد ادراک پدیداری کیفیات و تجربه‌ها صادق است اما در مورد آگاهی ‌گزاره‌ای چندان قطعی نیست.

 

 

 

فلسفه سیاست و واقعیت پلورالیسم

فلسفه سیاست چیست ؟ وافعیت پلورالیسم به چه معنا است ؟ ارتباط فلسفه سیاست با پلورالیسم معقول چیست ؟ اینها سئوالهایی است که این نوشته سعی دارد تا حد امکان به آنها پاسخ دهد. فلسفه سیاست در اینجا به معنای نوعی راه حل عملی برای سازمان دهی زیست سیاسی است. به عبارت دیگر، فلسفه سیاست سعی دارد پاسخی به این سئوال ارائه دهد که «بهترین یا عادلانه ترین نوع سازمان سیاسی باید چگونه باشد».

 

 

 

دانلود کتاب: Speakable and Unspeakable in Quantum Mechanics

 

script language="JavaScript" src="http://feed2js.org//feed2js.php?src=http%3A%2F%2Fwww.philnama.com%2Findex.php%3Foption%3Dcom_rss%26feed%3DRSS2.0%26no_html%3D1&chan=y&desc=1&targ=y&utf=y" type="text/javascript">